تکه هایی از این پایان نامه :

سلول بهبود یافته

یک سلول جدید بر مبنای سلول پایه 6 ترانزیستوری ارائه شده که در آن با در نظر گرفتن حاشیه نویز ایستا و جریان سلول که که عوامل اثر گذار در پایداری داده در سلول و سرعت خواندن و نوشتن داده در سلول می باشند نسبت به سلول پایه و سلول های بهبود یافته ارائه شده ای که پیش از این دو عامل نامبرده را بهبود داده اند دارای سربار مساحتی کمتری می باشد که با بهره گیری از فیدبک مثبت و جریان نشتی ترانزیستورها داده را درسلول نگهداری می کند و دارای سربار مساحتی کمتر و حاشیه نویز ایستای بزرگتر و همچنین جریان سلول بزرگتری نسبت به مدل های قبلی ارائه شده می باشد. در ادامه به مطالعه سلول مورد نظر در حالت­های مختلف شامل خواندن نوشتن و نگهداری داده در سلول می پردازیم. شکل 2-8 شماتیک این سلول را نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word