سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

تصویر مقصد،ماهیتی دوگانه

با این که محققین بسیار در زمینه ی گردشگری از مفهوم ’تصویر مقصد‘ مرتبا بهره گیری میکنند ، تعریف دقیق از آن از نظر آن ها دور میماند. از این رو می باشد که پیرس در وصف آن میگوید …” تصویر از آن واژه هایی می باشد که نمیتوان با تعریفی مناسب از دست آن خلاص گردید….واژه ایست پرابهام و با معانی متغیر” (پیرس[1]،1988،162). پیمایشی جامع در مورد معانی ارائه شده در مطالعات اصلی که تا کنون در باره ی ارزیابی تصویر مقصد صورت گرفته ، در جدول زیر آمده می باشد. با مطالعه این لیست، روشن میشود که بسیاری از معانی مبهم میباشند و در بسیاری از موارد حتی به اندازه ی کافی توضیحی را ارئه نمیکنند. در تعریف تصویر مقصد مرتبا دیده میشود که خیلی ساده و سطحی از واژه هایی مثل “تاثیرات از یک مکان” یا” ادارکات از یک محیط” بهره گیری میشود. به طوریکه از تعاریف مربوطه نمیتوان متوجه گردید که آیا محققین در اظهار خود، ویژگی محوری[2] را مورد توجه قرار داده اند (یعنی به ویژگی ها و صفات خاص و مشخص یک مکان) یا با محوریت اجزایی از تصویر مقصد که کلی نگرانه[3] هستند نظرات خود را ارئه داده اند، و یا هردوی این ها. با این حال با مطالعه روش شناسی هایی که برای سنجش تصویر مقصد مورد بهره گیری قرار گرفته (جدول 3-2) روشن میشود که در حقیقت بسیاری از این محققین درحال مفهوم سازی تصویر مقصد به وسیله ی لیستی از ویژگی ها هستند و نه بر اساس ادراکات و تاثیر پذیری های کلی نگرانه ی محیط و مکان. با این حال میتوان شاهد توجهاتی بود که اخیرا به اهمیت جزء کل نگر تصویر مقصد شده می باشد. به طوریکه اوم و کرامپتون (1990) تصویر مقصد را به عنوان ساختاری گشتالتی و کلی نگر توصیف میکنند. ریلی[4] (1990) بر تاثیر کلی که یک مکان بر ذهن دیگران میگزارد تاکید می ‌کند. پیرس[5] (1988) تصریح می ‌کند به جزء قدرتمند دیداری یا تصویری ،که در ذات تصویر می باشد و معتقد می باشد که این جزء تلویحا میتواند جستجویی، در حافظه ی بلند مدت برای یک صحنه و منظره یا نماد و یا افراد باشد. وی نشان میدهد واژه ی تصویر گاهی برای تبیین یک تصور کلی ذهنی از یک مقصد کلیشه ای میتواند بکار رود.

به بیانی دیگر وقتیکه ممکن می باشد هر فرد تعدادی تصور ذهنی از یک مقصد داشته باشد، در همان حال نیز اشتهاری از آن مقصد میتواند وجود داشته باشد که تعدادی تصور عمومی از آن مقصد را به صورت کلیشه ای ایجاد کند. بدین ترتیب واضح می باشد که تصویر مقصد در ارتباط با هردو جزء ویژگی محور و کلی نگر میتواند مد نظر قرار گیرد (اچتنر و ریچی، 1993). بعلاوه بعضی از تصاویر مقاصد میتواند مستقیما بر اساس مشخصه های قابل نظاره یا مشخصه های قابل اندازه گیری و سنجش بنا نهاده شوند (مناظر،جاذبه ها،تسهیلات اقامتی، سطح قیمت ها) در حالیکه بقیه ی آن ها میتوانند بر اساس مشخصه های بیشتر نامحسوس و انتزاعی باشند (صمیمیت،امنیت، جَو ).

 

[1] – Pearce

[2] – attribute-based

[3] – holistic component

[4] – Reilly

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] – Pearce

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه