متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

ـ5 قرارداد دانش فنی

در این قراردادها، یک ساختار شرکتی به عنوان وسیله و محمل فعالیت مشترک مورد بهره گیری قرار نمی گیرد و طرفین مشارکت فقط بر توافق های قراردادی خود تکیه می کنند. در این نوع قراردادها، به خریدار خدمات فنی اجازه داده می گردد تا از تجربه ها و یافته های دارنده آن بهره برداری کرده و فرآیند و توان آموزشی اورا به کار بندد. در سایه این گونه قراردادها، زمان راه اندازی کارخانه ها کوتاه تر می گردد (رضایی نژاد، 1380).

ج ـ بیع متقابل

بیع متقابل یک اصطلاح جامع می باشد و حالت های گوناگون ارتباط دو معامله صادراتی با همدیگر را شامل می گردد، که یکی از دو معامله از کشور صادرکننده و دیگری از کشور واردکننده نشأت می گیرد. این روش در برگیرنده مبادله قراردادی پیچیده منابع اقتصادی به گونه همزمان می باشد. این نوع مبادلات زمانی انجام می شود که طرفین قرارداد منافعی برای خود متصور باشند و به جای معامله صرف و دریافت وجه نقد، بیع متقابل را جایگزین می کند. این روش معمولاً در اقتصادهای کمتر توسعه یافته و کنترل شده بیشتر بهره گیری می گردد. زیرا که این اقتصادها فاقد سیستم قیمت رقابتی، انگیزه سودآوری و مالکیت خصوصی هستند.

اگر به بیع متقابل از منظر سرمایه گذاری خارجی نگاه کنیم، مقصود از آن مجموعه حالت هایی می باشد که طی آن تأمین کننده منابع مالی خارجی بدون اینکه در سرمایه سهمی شرکت داخلی مشارکت مستقیم داشته باشد با در اختیار گذاردن منابع مالی نقدی و غیر نقدی برگشت منابع و سرمایه خود را از طریق دریافت محصولات همان طرح یا معادل آن از سایر محصولات صادراتی کشور تسویه می نماید (جمالی و همکاران، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد