متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT[1])

سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به گونه مسلم یکی از پیش نیازهای اقتصاد پایدار می باشد. به گونه سنتی سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی در همه جوامع، جزء مسئولیت های دولت ها بوده و دولت ها برای تأمین منابع مالی این طرح ها از درآمدهای مالیاتی، وام های اخذ شده از بانک های تجارتی یا مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی بهره گیری می کردند. ساخت، بهره برداری و انتقال، یک روش نسبتاً جدید برای توسعه طرح های زیربنایی می باشد که بخش خصوصی را قادر می سازد تا در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کند. واژه BOT (مخفف واژه های ‹‹ساخت، بهره برداری و انتقال››)، یک اصطلاح علمی و فنی برای یک مدل یا ساختار می باشد که بر اساس آن سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی انجام می شود (بانک جهانی[2]، 2013).

سیستم BOT، سیستمی می باشد که در آن سرمایه گذار مسئولیت کامل تأمین مالی و اجرای پروژه را بر عهده گرفته و بهره برداری از این پروژه را تا زمان معینی که طبق قرارداد مالی برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه و سود پیمانکار تعیین شده می باشد، انجام می دهد (چئونگ[3]، 2001).

چارچوب پروژه های بالقوه ساخت، بهره برداری و انتقال در کشور بسیار گسترده می باشد و دولت از چنین سرمایه گذاری هایی پشتیبانی می کند. این پروژه ها، تأثیر بزرگی در بخش زیرساخت های کشور دارد. هم اکنون، بسیاری از پروژه ها مانند ساخت بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر برنامه های توسعه بنیادی در کشور، با همکاران خارجی، بیشتر به این گونه انجام می گردد(رضایی، 1391). تأمین مالی پروژه مهمترین بخش آن به حساب می آید. در این روش، وام دهندگان به دارائی ها و جریانات درآمدی پروژه نگاه می کنند و کمتر ضمانت های دولت و دارائی متولیان پروژه را مورد توجه قرار می دهند. در یک پروژه BOT یک شرکت خصوصی امتیازی را برای ساخت و بهره برداری پروژه هایی که عموماً توسط دولت ساخته می شده، به دست می آورد. این پروژه ها می توانند نیروگاهی، پالایشگاهی، مخابراتی، پستی، اسکله، پل، خطوط لوله، جاده، فرودگاه و … باشند. شرکت خصوصی مسوول تأمین مالی و طراحی پروژه می باشد. در پایان دوره امتیاز (انحصار)، شرکت خصوصی مالکیت پروژه را به دولت میزبان منتقل می کند، اگر چه انتقال ممکن می باشد در همه موارد صورت نگیرد. دوره امتیاز بر اساس مدت زمان مورد توافق برای تحصیل درآمدهای موردنیاز جهت پرداخت بدهی شرکت و برگشت نرخ بازده قابل قبول برای ریسک و کوشش های شرکت تعیین می گردد (ویکی پدیا، 2013).

[1] Build, Operate, Transfer (BOT)

[2] World bank

[3] Cheung

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد