سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد

2-3-1 سیر در نظر داشتن تصویر مقصد

مطالعات اولیه پیرامون تصویر مقاصد گردشگری به دهه ی 70 میلادی و دهه ی بعد آن برمیگردد که نشان دهنده ی محدودیت های نظری و مفهومی هستند ، زمانیکه هانت[1] (1975) محقق گردشگری برای اولین بار اثبات نمود که تصویر مقصد در طریقه انتخاب گردشگران تأثیر محوری را بازی می ‌کند‌ (کایی،2002:721؛اچتنر و ریچی، 91:2(. در مروری بر ادبیات از سال 1973 تا 2000، پایک[2] (2000) 142 مورد مطالعه ی تصویر مقصد را مورد شناسایی قرار داده می باشد که در حوزه های مختلف مانند تأثیر و تاثیر تصویر مقصد بر رفتار مشتری، شکل گیری تصویر و ایجاد و توسعه ی مقیاس سنجش تصویر مقصد، انجام شده می باشد. قابل توجه می باشد که،تحقیقات بر روی تصویر مقصد فراتر از جوامع آکادمیک گسترش پیدا کرده و دارای ارتباطی تنگاتنگ با بازاریابی  شده می باشد و به همان اندازه دارای اهمیت میباشد (بالوغلو و برینبرگ[3]، 1997). با این حال توجه بیشتر در مطالعات تصویر مقصد، اکثرا بر روی تاثیرات بعدی آن بر رفتار گردشگران میباشد. به عنوان مثال در مروری بر 23 مطالعه ی تصویر مقصد که دارای بیشترین تعداد ارجاع دهی میاشند، زیرا[4](1990) دریافته می باشد که بیشترین نتیجه ای که از آن ها حاصل شده می باشد، تأثیر و تاثیر تصویر مقصد بر رفتار گردشگران و رضایت آن هاست. تصویر یک مقصد فرایند انتخاب گردشگران، ارزیابی آن مقصد و دیگر مقاصد مشابه و قصد رفتاری آینده را تحت تاثیر قرار میدهد ( بینه،سانچز و سانچز[5]،2001). امروزه در بین محققین گردشگری و اساتید دانشگاهی این حوزه این اجماع هست که تصویری مثبت از مقصد منجر به افزایش دیدار و دارای تاثیر مستقیم بر ارزیابی و انتخاب مقصد توسط آن ها دارد.(هال2003:20؛مورگان و پریچارد،1998:64،اچتنر و ریچی،1991:2؛ بالوغلو و مک کلیری،1999:868)

تأثیر حیاتی تصویر مقصد منجر به تحقیقات بسیاری بر روی این مفهوم شده می باشد،به طوریکه دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در مورد معنی آن هست، که در ادامه به این موضوع تصریح میشود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2 مطالعه مفهوم تصویر مقصد:

لاوسن و بادبوی[6] (1997) مفهوم تصویر مقصد را به عنوان بیانی از تمام دانش موضوعی، قضاوت ها، تصورات و افکار عاطفی یک فرد یا گروهی از افراد درمورد ی مکانی خاص تعریف کرده می باشد. دیگر محققین ، آن را حاصل جمع تمام عقاید و تاثراتی میداند که در ذهن مردم درمورد ی یک مقصد تداعی میشود. (کرامتون،1979؛کاتلر،هایدر و رین[7]،1993)

بینه،سانچز و سانچز (2001) تصویر مقصد را به عنوان تفسیری ذهنی از واقعیت توسط گردشگران تعریف می ‌کند. از همین رو بایستی گفته گردد تصویری که گردشگران از یک مقصد در ذهن دارند تا حد بسیاری، ذهنی میباشد به این دلیل که بر اساس ادارکی که هر گردشگر از تمام مقاصدی که تا کنون بوده می باشد یا درمورد ی آن ها شنیده می باشد، میباشد ( سن مارتین و رودریگزر[8] ، 2008). ماهیت مبهم و ذهنی و همچنین غیر مادی تصویر مقصد و عناصر و ویژگی های بسیار زیاد آن تعریف آن را مشکل کرده می باشد به طوریکه نمیتوان گفت اجماعی در مورد آن تا کنون صورت گرفته می باشد (آهسن[9]،1977، آکر ، 1991،کاپفرر[10] 1991،گارسیا[11] 2002). در دو جدول پیش رو، تعدادی از معانی تصویر ذهنی، ذکر گردیده می باشد.

[1] – hunt

[2] – pike

[3] – Baloglu and Brinberg,

[4] – Chon

[5] – Bigné, Sanchez, & Sanchez,

[6] – Lawson and Baud Bovy

[7] – Kotler, Haider and Rein

[8] – San Martín and Rodriguez,

[9] – Ahsen

[10] – Kapferer

[11] – García

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد