متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

2 معیارهای مهم انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد

به مقصود شناسایی فاکتورهای مهم تأثیر گذار بر طریقه انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد، در آغاز با مروری بر ادبیات و سپس با مصاحبه و مشاوره با افراد خبره در این صنعت در نهایت این دسته از عوامل شناسایی شدند.

1ـ مالکیت و کنترل

مسأله مهم در تصمیم گیری مربوط به موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک، تعیین درصد سهامی می باشد که بایستی به تملک شریک درآید. تعداد و نوع سهامی که هر شریک پرداخت آن را تعهد می کند، بستگی به اندازه تمایلش در موارد زیر دارد:

الف) مشارکت در منافع و رشد شرکت؛

ب) سهیم شدن در دارائی شرکت در زمان انحلال یا تصفیه؛

ج) به عنوان یک سهامدار داشتن حق رأی در مورد مسائلی مانند: انتصاب مدیران؛ توزیع دارائی های شرکت؛ تغییرات در اهداف شرکت مشترک؛ تغییرات در ترکیب سرمایه و موارد دیگری که ممکن می باشد برای سهامداران در اسناد ثبت شرکت، قانون، موافقتنامه و غیره در نظر گرفته شده باشد و همچنین رعایت سیاست های کشور میزبان در زمینه مالکیت خارجی.

پنج شکل ممکن در روش سرمایه گذاری مشترک به شکل ذیل بوده که سه نوع اول آن متداول تر می باشد. اقلیت سهام در مالکیت خارجی؛ اکثریت سهام در مالکیت خارجی؛ مالکیت سهام به نحو مساوی (پنجاه/ پنجاه)؛ چهل و نه درصد سهام در مالکیت شریک محلی و همین مقدار در مالکیت شریک خارجی، و مالکیت دو درصد سهام کنترل کننده در اختیار یک شخص ثالث مستقل قرار داده می گردد؛ و صد در صد مالکیت سرمایه به یک شریک واگذار می گردد و شریک دیگر اختیار تحصیل همه یا قسمتی از سهام را دارد (محبی، 1389).

2ـ هزینه های سرمایه ای

از آن جایی که برای انجام بعضی از طرح ها در صنعت بالگرد، هزینه های سرمایه ای زیادی (اعم از نقدی و غیرنقدی) مورد نیاز می باشد و تأمین این سرمایه از طریق منابع داخلی بسیار کم می باشد، لذا منابع مالی خارجی می توانند ما را در اتمام هرچه سریعتر این طرح ها یاری نمایند. یکی از مهمترین نکته ها در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، سرمایه ای می باشد که شرکت های سرمایه گذار برای به اجرا در آوردن آن قرارداد بایستی تأمین کنند. هزینه های اتمام پروژه های سرمایه گذاری بایستی بطور دقیق و صحیح برآورده شوند؛ زیرا که شرکت های خارجی به دلیل منافع مشخصی مایلند سرمایه کمتری را لحاظ نمایند، که در این حالت معمولاً پیشرفت عملیات به کندی انجام می شود. معلوم بودن و همچنین بالا و پایین بودن این هزینه ها بر روی انتخاب نوع روش سرمایه گذاری از جانب کارفرما یا میزبان سرمایه تأثیر می گذارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد