تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌    معرفی انواع تکنولوژی تولید پراکنده درریزشبکه‌ها

اولین نیروگاه‌های احداث شده در دنیا از لحاظ نوع منبع به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

  • آبی (بهره گیری از انرژی آب جاری رودخانه ها یا آب ذخیره شده در مخازن سدها)
  • حرارتی (بهره گیری از انرژی سوخت نظیر نفت، گاز یا زغال سنگ)
  • هسته ای (بهره گیری از انرژی اتمی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نیروگاه‌های عظیم با توان بالا از هر یک از انواع فوق نیاز به اختصاص مکان مناسبی برای ساخت دارند که یافتن این مکان هم مشکلاتی به همراه دارد از قبیل اینکه نیروگاه‌های آبی بایستی در محدوده جغرافیایی مشخص بر سر راه رودخانه‌ای با دبی آب بالا ساخته شوند و یا اینکه نیروگاه‌های اتمی در محلی حفاظت شده و دور از مراکز تجمع، با امنیت بالا احداث شوند.

رساندن سوخت به  نیروگاه های حرارتی نیز هزینه‌های را به طریقه کلی تولید برق تحمیل می کند که نزدیکی آنها به محل تامین سوخت، این هزینه را کاهش می دهد. از طرف دیگر برای رساندن انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان طراحی و احداث شبکه های حجیم انتقال و توزیع برق ضروری می باشد که در مناطقی پراکنده و غیر متمرکز سرمایه گذاری قابل توجهی را می‌طلبد[33]  و برق تامین شده در محل مصرف را برقی پر‌هزینه و گران تبدیل می کند. در بسیاری از کشورها صنعت برق نیز همچون سایر صنایع از سرمایه بخش خصوصی بهره می‌گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word