سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

عوامل تشکیل تصویر گان:

عیان می باشد که گردشگران دارای تصاویر مختلفی از یک مقصد در ذهن خود میباشند ، و همان گونه که گفته گردید، بخشی از این تصاویر توسط منابع مختلف که دارای اشکال مختلفی از اطلاعات در مورد مقصد هستند شکل میگیرند. از این رو منابع مختلفی وجود دارند که در این بخش به آن ها تصریح میشود. گارتنر در تبیین منابع مختلفی از ’ عوامل[1] ‘ اینگونه اظهار می ‌کند که : انتخاب این واژگان و این اصطلاح یعنی عوامل تشکیل تصویر، از مفهوم عامل به عنوان یک نیرو که تولید کننده ی یک نتیجه ی مشخص می باشد ، نشات میگیرد.

گان[2] (1972) اولین نفری بود که بین عوامل تشکیل تصویر، با اظهار این مطلب که تصویر توسط عوامل ارگانیگ (ذاتی) و عوامل القا شده[3] ، شکل میگیرد، تفاوت قائل گردید. تصویر القا شده در خلال اطلاعات دریافتی از منابع خارجی مانند تبلیغات مقصد شکل میگرد ( گارتنر، 1993؛ باتلر و داگلاس[4]، 1995 ؛ مورگان و پریچارد[5]، 1998). در طرف دیگر نیز تصویر ارگانیک توسط تجارب قبلی و منابع اطلاعات دستکاری نشده و تاثیر نپذیرفته شکل میگرد مانند گزارشات و اخبار، فیلم و روزنامه. طبق گفته های گان ، اطلاعات تصویر در خلال فعل و انفعالات دامنه دار تصویر ارگانیک و القا شده به دست می آید. تفاوت کلیدی بین عوامل تشکیل تصویر مرتبط با موضوع امکان کنترل می باشد. کنترل تصویر القا شده ممکن می باشد به این دلیل که نتیجه ی کوشش های بازاریابی برنامه ریزی شده می باشد که به عنوان مثال به  صورت بروشور نمود پیدا می ‌کند در حالیکه تصویر ارگانیک خارج از کنترل بازاریابان می باشد ( گارتنر، 1993:196).

دیدگاه دوم نسبت به عوامل شکل دهنده ی تصویر نظریه ای هست که توسط گارتنر ( 1993) ارائه شده می باشد. در کل اینگونه به نظر میرسد که  گارتنر در این نظریه کار و نظریه ی گان را به سطوح عالی تر و پیچیده تری ارتقا داده می باشد. گارتنر در مقاله ی ’ فرایند تشکیل تصویر ‘ ( 1993) مدل دو بعدی گان را گسترش میدهد ( عامل ارگانیک و القا شده ). گارتنر یک دنباله ی تشکیل شده از هشت عامل تشکیل دهنده ی تصویر مجزا را ارائه می ‌کند که هرکدام هم در ترکیب با یکدیگر و هم به صورت مجزا تصویر مقصد را تحت تاثیر قرار میدهند. همچنین ، وی هر عامل را به سطوح مختلف اعتبار ، اندازه نفوذ در بازار و هزینه های مقصد مرتبط می ‌کند (همان: 197)

[1] – Agent

[2] – Gunn

[3] – induced

[4] – Butler & Douglas,

[5] – Morgan & Pritchard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد