سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

اجزای تصویر گارتنر:

طبق نظر گارتنر، تصویر مقصد از سه جزء متفاوت اما در عین حال مرتبط و وابسته ی به هم تشکیل میشود: شناختی،احساسی و کرداری (گارتنر،1993:193). وی جزء شناختی را به عنوان ’ حاصل جمع عقاید و حالات یک موضوع که منجر میشود به تعدادی تصویر پذیرفته شده از ویژگی های آن موضوع ‘ (همان) میداند، به زبانی دیگر جزء شناختی بر اساس عقاید گردشگران در مورد مقصد شکل میگیرد. گارتنر مثالی را از شهر زاگرب پایتخت کرواسی ارائه می ‌کند،که دارای تصویری شناختی می باشد که براساس جایگاه آن درون یوگوسلاوی سابق شکل گرفته می باشد. تصویر شناختی زاگرب که تعدادی از گردشگران از آن دارند ممکن می باشد بر اساس دیدارهای  قبلی آن ها شکل گرفته باشد در حالیکه دیگر گردشگران ممکن می باشد حتی از جایگاه مکانی آن در کرواسی نیز اطلاعی نداشته باشند. حتی تعدادی از گردشگران ممکن می باشد بر این تصور باشند که زاگرب یک کشور می باشد. در این حالت تصویر شناختی از زاگرب مادون تصویر شناختی کشوری قرار میگیرد که در واقع شهر زاگرب در آن واقع شده می باشد (همان).

از دیگر اجزای تشکیل دهنده ی تصویر از نظر گارتنر، جزء احساسی میباشد که مربوط میشود به گرایشات گردشگران برای انتخاب یک مقصد به هزینه ی از دست دادن مقصدی دیگر. به عنوان مثال عده ای از گردشگران ممکن می باشد زاگرب را به عنوان مقصدی غیر معمول و عجیب بشناسند با فرهنگی متفاوت از خودشان. اگر تمایلات سفر گردشگران دربرگیرنده ی تمایل به یادگیری بیشتر درمورد ی فرهنگ های متفاوت باشد، آنگاه زاگرب دارای ارزش بیشتری خواهد بود در مقایسه با مقاصدی که گردشگران با آن ها آشنایی دارند.از طرفی اگر زاگرب دچار تبلیغات و پوشش رسانه ای منفی گردد مثلا به عنوان مکانی نا امن، این شهر توسط گردشگرانی که برای امنیت و آسایش خاطر ارزش قائلند به شکل مطلوبی ادراک نخواهد گردید. این جزء تصویر در طریقه ارزیابی گردشگران برای انتخاب مقصد ، کاربردی میشود.در نهایت تصویر کرداری از اجزای تصویر مقصد منجر به عملکرد میشود، به این دلیل که تصمیم گرفته میشود و مقصدی در میان لیستی از مقاصد انتخاب میشود. پس تصویر کرداری براساس اجزای شناختی و احساسی شکل میگیرد : ’ ارتباط جزء کرداری از اجزای تصویر با دو جزء دیگر مستقیم میباشد. که بستگی دارد به تصویری که ایجاد شده می باشد  در طی مرحله ی شناختی و مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد در طی مرحله ی احساسی در فرایند شکل گیری تصویر مقصد‘ (گارتنر،1993:196). نظریه ی گارتنر نشان میدهد که شکل گیری تصاویر و چگونگی تاثیر پذیری آن ها در مراحل مختلف ، در فرایند ساخت تصویر بایستی مورد توجه قرار گیرد. در حوزه ی بازاریابی مقصد،‌‌ معمولا اهمیت بیشتر متوجه تصویر شناختی میباشد به این دلیل که در این مرحله بازاریابان میتوانند مستقیما بر گردشگران و فرایند انتخاب مقصد تاثیر بگزارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد