تکه هایی از این پایان نامه :

نیازمندیها و ملاحظات لازم در تشکیل جزیره‌ها

ملاحظات مربوط به تغییرات فرکانس: عدم توازن توان اکتیو بین تولید و مصرف باعث ایجاد تغییرات فرکانس از مقدار نامی آن می گردد. تغییرات فرکانس پایین در مقایسه با تغییرات فرکانس بالا باعث ایجاد مسایل بیشتری می‌گردند. از این رو در این پژوهش توجه ما بیشتر در روی جزایر پر بار می باشد.

ملاحظات مربوط به پایداری گذرا: یکی از اساسی ترین گامها در تشکیل جزایر صحیح در نظر داشتن پایداری گذرایی جزایر پس از جداسازی آنها از بدنه سیستم اصلی می باشد. از آنجا که جزیره شدن قسمتی از سیستم به همراه بازشدن تعدادی از خطوط و نیز در برگیرنده اثرات ناشی از خطای اولیه در سیستم می باشد از اینرو مطالعه پایداری یک جزیره قبل از جداسازی آن امری ضروری به نظر می رسد [94].

ملاحظات مربوط به پایداری ولتاژ و تعادل توان راکتیو: تحت یک شرایط خاص سیستمی که در حال جزیره شدن می باشد به دلبل حوادث پی‌درپی که ناشی از ناپایداری ولتاژ می باشد می‌تواند از هم فرو بپاشد پس تعادل توان راکتیو در طول جزیره‌شدن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

ملاحظات مربوط به بازیابی با در نظر گرفتن ظرفیت شروع مجدد و ظرفیت شروع مجدد از راه دور ) Remote  Cranking Capacity): همه سیستمهای قدرت نیازمند یک الگوی و ترتیب منظم اضطراری پس از جزیره‌سازی می‌باشند که قادر به شروع مجدد پس از وقوع حادثه‌های غیر منتظره و فروپاشی سیستم باشند. عموما از فرایند آغاز بازیابی سیستم به Black-Start یاد می گردد. ظرفیت شروع مجدد در یک نقاط مختلف یک شبکه موجب می گردد که زیر سیستمهای جزیره شده شبکه به گونه انفرادی به کار خود ادامه داده و سپس به تدریج به مقصود بازگرداندن سیستم به یک سیستم یکپارچه، دوباره به هم متصل می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word