متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران

تعریف موزه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موزه کلمه‏ای یونانی می باشد که از Mouseion گرفته شده می باشد و در مجموع به محلی اطلاق می‏گردد که اشیاء، ابزار تاریخی، فرهنگی و طبیعی یک کشور یا منطقه در آنجا نگهداری و در معرض دید و نظاره قرار داده می‏گردد.

به تعبیری دیگر، موزه به محلی که برای نمایش و نظاره آثار، اشیاء، ابزار، مواد و وسائل دارای ارزش، اختصاص یافته اطلاق می‏گردد. به اظهار دیگر موزه عبارت می باشد از محل نمایش و نگهداری اشیاء و آثار قابل نظاره.

فرهنگ عمید، موزه را مجموعه‏ای از آثار باستانی می‏داند و به “عمارتی که آثار باستانی در آنجا نگهداری یا به معرض نمایش گذارده می‏گردد” تعریف شده می باشد. هم‏چنین در فرهنگ عمید در مورد موزه آمده می باشد: ” در یونان قدیم نام محلی  که در آنجا به مطالعه صنایع و علوم می‏پرداخته‏اند و نیز نام تپه‏ای بوده در آتن که در آنجا عبادتگاه و محل مخصوص برای چند تن از خدایان خود ساخته بودند”(محمودیان،1389).

اساسنامه شورای بین‏المللی موزه‏ها (آیکوم[1]) موزه را چنین تعریف می‏کند: موزه موسسه‏ای می باشد همیشگی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده شده می باشد و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‏نماید. هدف موزه‏ها پژوهش در آثار و شواهد بر جای مانده بشر و محیط زیست او، گردآوری، حفظ و بهره‏وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، بویژه به نمایش گذاردن آنها به مقصود مطالعه و بهره‏وری معنوی می باشد (نفیسی،1380).

اتحادیه موزه‏های پادشاهی متحده (انگلستان) موزه را چنین تعریف می‏کند: موزه موسسه‏ای می باشد که شواهد مادی و اطلاعات مرتبط با آنها را در جهت منافع عمومی؛ گردآوری، مستند سازی و حفاظت کرده و آنها را در معرض دید عموم قرار می‏دهد و تفسیر می‏نماید (زاهدی و همکاران،1387).

[1] . International Council of Museums (ICOM)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  

  1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها کدام‏ها هستند؟
  2. اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها چگونه می باشد؟

 

پرسش‏های فرعی

  1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد عناصر ملموس کدام‏ها هستند؟
  2. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قابلیت اعتماد کدام‏ها هستند؟
  3. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد مسئولیت پذیری کدام‏ها هستند؟
  4. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد اطمینان کدام‏ها هستند؟
  5. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد همدلی کدام‏ها هستند؟
  6. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قیمت کدام‏‏ها هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه