تکه هایی از این پایان نامه :

ضرورت انجام پژوهش

امروزه محدودیتهای محیطی و سایر محدودیتها ساخت نیروگاههای جدید و خطوط انتقال را با مشکل روبرو ساخته می باشد و تولیدکننده‌گان برق با افزایش و رشد تقاضای مصرف و قوانین جدید تجدید ساختار روبرو شده‌اند که باعث بهره‌برداری سیستم در محدوده‌های پایداری خود می‌گردند. اگر شرایط غیر عادی و خطاهای سیستم به موقع رفع نشوند، این امر می‌تواند سیستم را به سمت وقوع حوادث سهمگین هدایت کند. در صورتی که چنین خطاهایی روی داده باشد یک عملیات بغرنج و پیچیده برای فرایند بازیابی سیستم مورد نیاز خواهد بود. در گذشته کوشش برای اعمال سیستمهای حفاظتی محلی مانند رله‌های زیر فرکانس و رله‌های زیر ولتاژ بود. اما از آنجایی که اثرات چنین خطاهای سهمگینی محلی نبوده بلکه کلی و فراگیر می باشد از اینرو ایجاد یک سیستم حفاظتی اصلاحی پیشنهاد گردیده می باشد. در حالت کلی چنین سیستم حفاظتی را اصطلاحا، طرح حفاظتی ویژه (SPS: Special Protection Scheme) گویند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word