تکه هایی از این پایان نامه :

خواندن داده از سلول جدید

در فزایند خواندن داده در سلول جدید ارائه شده مراحل زیر طی می­گردد که به توضیخ آن می­پردازیم در این حالت در آغاز خط داده که در شکل با نام bite line  مشخص شده می باشد به زمین دشارژ می­گردد و در حالت امپدانس بالا قرار می­گیرد (عزیزی مزرعه و همکاران 1387، 12).

پس ازآن ترانزیستور شماره 5 که با نام ترانزیستور قطع کننده خوانده می­گردد توسط خط کنترلی read line  با تغییر ولتاژ این خط از سطح ولتاژ پایین به سطح VDD  خاموش می­گردد پس از آن یعنی خاموش شدن ترانزیستور شماره 5 خطword line  که فعال کننده و محرک ترانزیستور دستیابی می­باشد فعال شده و ترانزیستور دستیابی را روشن می­کند حال داده­ای که از مراحل قبل در سلول ذخیره شده بود توسط ترانزیستور دستیابی از روی گرهST  که گره ذخیره کننده داده بود بر روی خط داده قرار می گیرد و در نتیجه بدین شکل داده از سلول خوانده می گردد. حال در این مرحله داده ای که روی خط داده قرار گرفت داده مورد نظر از طریق یک تقویت کننده دریافت می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word