عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

محاسبه ناحیه همگرایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشهای محاسبه ناحیه همگرایی در سیستمهای چند ماشینه مفصل بوده و در اینجا بعضی از آنها به صورت اختصار اظهار می‌گردند [13] و [99].

    در حالت تک ماشینه  می باشد و بدین معنی می باشد که  در صورتی که ماشین در اثر شتاب‌گرفتن از حالت سنکرون خارج گردد و در نزدیکترین نقطه تعادل ناپایدار  محاسبه می گردد. پس  نه تنها نزدیکترین بلکه نقطه تعادل ناپایدار (U.E.P) کنترل کننده در این حالت می باشد.

     متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

     thesis-power-word

    دسته‌ها: پایان نامه های ارشد