تکه هایی از این پایان نامه :

– مفهوم پخش بار

تجزیه و تحلیل یک فیدر توزیع، اصولاً شامل مطالعه آن تحت شرایط کارکرد حالت ماندگار و همچنین شرایط اتصال کوتاه می‌باشد. فرض بر آن می باشد که سیستم در شرایط متقارن مورد بهره ‌برداری قرار می‌گیرد. شبکه مذکور شامل چندین گره و شاخه می‌باشد که در آن امپدانس شاخه‌ها بر حسب pu در مبنای مشترک MVA نشان داده‌‌می گردد.  به هر حال معمولاً از روش ولتاژ گره[1]، که مناسب‌ترین روش برای بسیاری از تجزیه و تحلیل‌های سیستم قدرت می باشد، بهره گیری ‌می گردد. فرمول‌بندی معادلات شبکه به صورت ادمیتانس گره منجر به تشکیل معادلات جبری مختلط همزمان بر حسب جریان گره‌ها می گردد. چنانچه جریان گره‌ها معلوم باشند، مجموعه معادلات خطی را می‌توان برای تعیین ولتاژ گره‌ها حل‌نمود. در هر صورت، در یک سیستم قدرت، ترجیحاً توان‌ها بجای جریان‌های معلوم فرض می شوند. پس، معادلات بدست‌آمده بر حسب توان به معادلات پخش توان[2] موسوم‌اند. این معادلات غیر خطی بوده و بایستی با روش‌های مبتنی بر تکرار[3] حل شوند. معادلات پخش توان که معمولاً پخش بار نامیده‌می شوند، چارجوب اصلی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم قدرت را تشکیل می‌دهد] 15[.

[1]Node

[2]Power Flow

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]Iterative

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word