تکه هایی از این پایان نامه :

ریزشبکه‌ها و تاثیرات آن در هزینه توان تولیدی

ریزشبکه‌ها با به تعویق انداختن نیازهای فوری در ارتباط با افزایش ظرفیت خطوط انتقال و یا احداث خطوط انتقال جدید، تأثیر مهمی را در کاهش هزینه‌های مربوط به توسعه شبکه‌های قدرت اعمال نموده‌اند. آنها با مدیریت سرمایه‌گذاری صحیح منجر به بهره گیری بهینه از شبکه‌های توزیع و انتقال شده و رضایت مشترکین را فراهم می‌نمایند. مطالعات اخیر در ایالات متحده آمریکا نشان داده می باشد که ریزشبکه‌ها با برطرف ساختن نیازهای مربوط به توسعه شبکه برق، تأثیر بسزایی را بر کاهش هزینه‌های توان دارند[52].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     ریزشبکه‌ها با تغذیه بارهای خود توسط منابع تولید پراکنده منجر به کاهش فشار بر روی شبکه‌های انتقال می شوند. علاوه بر آن بسیاری از صنایع از تلفات مالی شدید به دلیل قطعی‌های ناشی از اضافه بار در خطوط انتقال رنج می‌برند. گزارشات دپارتمان انرژی در آمریکا نشان داده می باشد که ریزشبکه‌ها باعث آزاد سازی ظرفیت خطوط انتقال و در نتیجه کاهش اضافه توان در آنها می شوند. به صورت کلی می‌توان موارد زیر را به عنوان مزایای کلی ریزشبکه‌ها از نقطه نظر هزینه نام برد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word