سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

بخش سوم:

2-5- اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد

در این بخش به نظرات مختلف محققین، که حاصل نتایج تحقیقات آن ها در مورد اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد میباشد خواهیم پرداخت، نظراتی که بیشترین تاثیر را در این حوزه داشته اند.از این رو برای پرداختن به این موضوع در آغاز به مبانی پایه ای آن که ریشه در علم روانشناسی و رفتارشناسی مشتری دارند پرداخته میشود و آنگاه با شکل گیری زمینه ی مفهومی لازم  به مطالعه نظرات در ارتباط با اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد میپردازیم.

2-5-1 تصویر سازی ذهنی در مطالعات روانشناسی و رفتار شناسی مشتری:

مطالعات تصویر مقصد میتواند به عنوان زیر شاخه ای از حوزه ای گسترده تر یعنی ارزیابی تصویر قرار گیرد. در مراحل پایه ای تر، شکل گیری تصویر و ارزیابی آن، اساسا به مطالعات تصویری در حوزه ی روانشناسی نیز مربوط میشود. از این رو توضیحاتی چند در حوزه ی این مفهوم در این جا مفید به نظر میرسد. تصویر سازی ذهنی ، از نقطه نظر علم روانشناسی به عنوان راهی متفاوت برای پردازش و حفظ اطلاعات مربوط به حواس چندگانه در حافظه ی کارکردی میباشد. در ماهیت امر ” فرایند تصویر سازی ذهنی” بستگی دارد به روش های اظهار اطلاعات بیشتر کلی نگر یا گشتالت (مطالعه قوه ادراک و رفتار از نقطه نظر واکنش شخصی در برابر امور کلی) ، که گاهی آن را تجسم کردن ذهنی نیز میگویند ، بایستی گفت بینایی تنها حسی نیست که میتواند در فرایند تصویر سازی ذهنی گنجانده گردد. بدین معنی که این فرایند میتواند شامل هیچ یا همه ی حواس – بو‌‌‌‌، مزه،‌ بینایی، شنوایی و لامسه- نیز گردد. این امر در تقابل با ‘ فرایند استدلالی’ قرار میگیرد که با مقدار اطلاعاتی که بیشتر در مورد صفات منحصر به فرد یا ویژگی های محرک محور هستند تا ادراکات کلی، مشخص میشود (مکنسی و پیرس[1]،1987).

 

ارتباط بین فرایند تصویر سازی ذهنی و رفتار مشتری توسط مکنسی و پرایس (1987) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. آن ها اینگونه ابراز میدارند که اطلاعات محصول به نظر میرسد با بهره گیری از ترکیبی از دو روش استدلالی[2] و تصویری ،پردازش میشود. به تعبیری دیگر ادراک در مورد محصولات هم به وسیله ی صفات منحصر به فرد موجود در آن ها و هم ادراکات کلی میتواند ایجاد گردد. به علاوه،این دو محقق بعد ها این مطلب را به نظرات خود افزودند که هردو دسته از اطلاعات یعنی هم اطلاعاتی که به استدلال کمک میکنند ( اطلاعات استدلالی) و هم اطلاعات تصویر ساز[3] در ارزیابی محصول در فرایند تصمیم گیری مشتریان مورد بهره گیری قرار میگیرند. به عنوان مثال، مکنسی و پرایس اظهار میکنند که مشتریان ممکن می باشد از فرایند استدلالی جهت ارزیابی محصول و کاستن و حذف موارد مشابه و جایگزین بهره گیری کنند که این کار ساده کننده ی فرایند انتخاب خواهد بود.

در همین ارتباط،ادارکات کلی ممکن می باشد برای مقایسه ی موارد قابل انتخاب کمی هم که باقی میمانند مورد بهره گیری قرار گیرد. با این حال فرایند مقابل این جریان هم محتمل خواهد بود؛ یعنی ادراکات کلی که ممکن می باشد برای کاهش تعداد جایگزین ها به وسیله ی مقایسه ی انتخاب های باقی مانده با صفات و ویژگی های محصول مد نظر،مورد بهره گیری قرار گیرند. با این که مکنسی و پرایس پردازش تصاویر ذهنی را مورد مطالعه قرار داده اند اما تعریفی از تصویر محصول در استدلالت خود به دست نداده اند. از این رو با بازگشت به حوزه ی ادبیات کلی بازرایابی برای یافتن تعریفی متقن از تصویر محصول،خیلی زود مبرهن میشود که این واژه ابهام آلود میباشد.

برای تسهیل طریقه ارزیابی طرق مختلف و متفاوتی که واژه ی ‘ تصویر’ در ادبیات بازاریابی مورد بهره گیری قرار گرفته، تعدادی از معانی موجود از محصول، برند و تصویر فروشگاه در جدول 4-2، آمده اند. در جستاری در این معانی مختلف نشانه ای هست که واژه ی تصویر برای توصیف هردو نوع از پردازش اطلاعات استدلالی و تصویری، به کار میرود. در آنجایی که صحبت از ادارکات صفات خاص، ابعاد و ویژگی های تصویر محصول می باشد، مرتبط میشود به نوع استدلالی پردازش اطلاعات. از طرفی دیگر، ادراکات کلی و احساسات مربوط میشوند به تأثیر تصویر سازی ذهنی،در توصیف از تصویر محصول.

 

[1] – MacInnis & Price

[2] – discursive

[3] – imagery information

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد