متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران

مدل رضایت گردشگران

1-3-11-1 عناصر ملموس

 • جذابیت های بصری
 • شرایط، امکانات و تجهیزات فیزیکی خوب و جذاب
 • مکانهای تفریحی تمیز و خوب
 • مرکز اطلاعات با اطلاعات مربوط به پارک
 • تجهیزات و امکانات مدرن بازدید
 • سیستم حمل و نقل کافی
 • دسترسی به امکانات فیزیکی و منابع
 • ظاهر پاکیزه و مرتب کارکنان
  • قابلیت اعتماد
 • ارائه خدمات سریع به گردشگران
 • فراهم کردن خدمات در زمان وعده داده شده
 • گوش دادن به مشتری و فراهم کردن اطلاعات صحیح

3-3-11-1 مسئولیت پذیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • علاقه به کمک به گردشگران
 • پاسخگویی به سوال گردشگران
 • اطلاع رسانی به گردشگران در مورد اینکه چه چیزهایی در مکان‎‏های تفریحی ارائه می‏گردد
  • اطمینان
 • مکانهای تفریحی امن
 • کارکنانی که به گونه مداوم با گردشگران مودبانه صحبت می‏کنند
 • داشتن دانش برای پاسخ به سوال گردشگران
 • امکانات امن کافی
  • همدلی
 • ساعات بازگشایی مناسب
 • داشتن توجه شخصی به گردشگران
 • درک نیازهای خاص گردشگران
 • مکان راحت، امکانات و تجهیزات
 • منظره خوب و امکانات مناسب
  • قیمت
 • قیمت‏گذاری مسئولانه
 • امکانات پذیرایی و اقامت ارزان قیمت
 • فراهم کردن کیفیت خدمات بیش از آن چیز که که پول پرداخت شده می باشد
 • سرگرمی ارزان یا ارزش دریافتی امکانات تفریحی(.Akama & et al, 2002).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  

 1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها کدام‏ها هستند؟
 2. اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها چگونه می باشد؟

 

پرسش‏های فرعی

 1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد عناصر ملموس کدام‏ها هستند؟
 2. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قابلیت اعتماد کدام‏ها هستند؟
 3. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد مسئولیت پذیری کدام‏ها هستند؟
 4. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد اطمینان کدام‏ها هستند؟
 5. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد همدلی کدام‏ها هستند؟
 6. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قیمت کدام‏‏ها هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران  با فرمت ورد