متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

موانع ومحدودیتهای پژوهش

ـ در دسترس نبودن بعضی منابع اطلاعاتی خارجی به دلیل تحریم.

ـ کمبود زمان در اختیار.

ـ عدم دسترسی به بعضی افراد خبره به دلیل مشغله ی زیاد و عدم شناسایی آنها.

13ـ1 نقشه راه

شکل 1ـ1 فرآیند انجام پژوهش

14ـ1 تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش

در این پژوهش از اصطلاحات و مفاهیم زیر بهره گیری شده می باشد:

  1. سرمایه گذاری خارجی: انتقال دارایی های ملموس و ناملموس از یک کشور به کشوری دیگر با هدف بکارگیری آنها در تولید ثروت در کشور مقصد تحت کنترل کامل یا محدود صاحب دارایی ها (سورناراجا[1],2004).
  2. روش های سرمایه گذاری خارجی: از دیدگاه روت[2] روش های سرمایه گذاری خارجی عبارتند از ترتیبات بنیادین و نهادی که ورود منابع مالی، تکنولوژی، مهارت های انسانی، مدیریت و سایر منابع یک شرکت را به یک کشورخارجی ممکن می سازد (فریبرگ و لاون[3]،2007).
  3. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی: به نظر محقق، روش مناسب سرمایه گذاری خارجی، روشی می باشد که از لحاظ کارایی در شاخص های مؤثر انتخاب شده، بالاترین اولویت را داشته باشد.
  4. بالگرد: بالگرد (که به آن «هلیکوپتر»، «چرخ بال» و یا گاهی «هلی‌کوپتر هواگردی» گفته می گردد) یک وسیله ی نقلیه هوایی می باشد، که دارای چند پره ی بزرگ می باشد. این پره‌ها به گونه افقی بالای آن قرار گرفته اند و به وسیله موتوری می چرخند و هوا را از بالا به پایین می فشارند و در نتیجه هلیکوپتر در هوا می ماند. این ماشین می تواند عمودی بالا و پایین برود و به پهلوی راست یا چپ و هم به جلو با هر سرعتی که راننده میل دارد در حدود قدرت موتور خود پرواز کند و حتی قادر می باشد در فضا به عقب حرکت نماید .
  5. تعمیرات و نگهداری: تعمیرات و نگهداری بالگرد بخش های مختلفی را شامل می گردد. مقصود از تعمیرات و نگهداری در این مطالعه، بازرسی های قبل از پرواز[4]، بازرسی های بعد از پرواز[5] و نیز بازرسی های رده ی میانی[6] (رده ی اُ) می باشد که همگی توسط خود شرکت های ارائه دهنده خدمات پرواز صورت می پذیرد.

خدمات پروازی: خدمات پروازی بالگرد تجاری، شامل کلیه خدمات قابل ارائه توسط یک بالگرد تجاری اعم از حمل بار و مسافر (بر روی آب و خشکی)،

[1] Sornarajah

[2] ROOT

[3] Feriberg and Loven

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Preflight Check

[5] Post flight Ckeck

[6] Intermediate Check

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد