سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

چارچوب نظری پژوهش:

 

چارچوب نظری این پژوهش را مدلی فراهم می ‌کند که توسط سه تن از محققین این حوزه(هایلین کو و لیسا هیونجانگ کیم و هولی هیونجانگ کیم) در جریان سنجش تصویر اوکلاهامای ایالت متحده ی آمریکا، ایجاد شده و در خلال طرح مطالعاتی وسیعی مورد امتحان قرار گرفته تا راه حلی باشد برای عدم وجود تصویری واضح، از این مقصد گردشگری.این محققین بنای منطقی مدل خود را بر یکپارچه کردن مفهوم برندسازی و تصویر مقصد قرار داده اند که حاصل شباهت مفهومی اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد و تداعی مفهوم برند در ادبیات بازاریابی میباشد با این تبیین که کایی از نویسندگان حوزه ی برندسازی به این نکته تصریح کرده می باشد که ترکیب فرآیند تصویر گارتنر و انواع تداعی برند کلر قابلیت همانند سازی و انطباق بر هم را دارند این گونه که اجزای تصویر شناختی و عاطفی گارتنر از نظر مفهومی با ویژگی ها[1] و منافع[2] که از انواع تداعی برند کلر میباشند، با هم موازی هستند بر همین اساس پایک[3](2009) از این مفهوم طرفداری می ‌کند که تداعی برند در برندسازی مقصد گردشگری بایستی شامل اجزای تشکیل دهنده ی تصویر یعنی تصویر شناختی و عاطفی نیز باشد. پس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تصویر برند یک مقصد خاص متاثر از تداعی عاطفی(احساسی) و شناختی ایست که در اذهان مشتریان ذخیره شده و شکل گرفته می باشد. آن ها همچنین اظهار میکنند که ضروری می باشد تا تصویر منحصر به فرد یک مقصد به عنوان یک تداعی برند که تصویر برند آن مقصد را(تصویر مقصد) تحت تاثیر قرار میدهددر نظر گرفته گردد. این موضوع و  مبنای منطقی مدل به شکل مفصل در فصل دو مورد بحث قرار گرفته می باشد.گفتنی می باشد این مدل و شاخص های سنجش هریک از متغیر ها و عوامل آن توسط نخبگان و اساتید مجرب دانشگاهی و همچنین آگاهان گردشگری شهر شیراز مورد بومی سازی و تطابق با ویژگی های شهر شیراز و فرهنگ ایرانی قرار گرفته می باشد (چنانکه در فصل سوم تشریح خواهد گردید).

 

 

 

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش ارائه شده توسط: هایلین کو، لیسا هیونجانگ کیم و هولی هیونجانگ کیم[4](2011).

1-11- تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش:

 

1.تصویر مقصد[5]:

کرامپتون تصویر مقصد را مجموعه ای از عقاید، نظرات و ادراکی که یک شخص از یک مقصد دارد ،میداند (کرامپتون،1979). کایی آن را به عنوان ادراکاتی درمورد ی مکانی مشخص همان گونه که در اذهان گردشگران تداعی میشود میداند. و هسته ی اصلی برندسازی مقصد  را ساختن تصویر مثبتی از مقصد که آن  را به وسیله ی عناصر آمیخته ی برند میشناساند و متفاوت می ‌کند، میداند (کایی[6] ،2003:723). لاسن و باود بووی مفهوم تصویر مقصد را به عنوان تجلیی از تمام دانش عینی، قضاوت ها ،تصورات و تفکرات احساسی یک فرد یا گروهی از افراد درمورد ی مقصدی خاص ، تعریف میکنند (لاسن و باود بووی[7]،1977). این در حالیست که بینه و سانچز و سانچز ، تصویر مقصد را به عنوان  تفسیری ذهنی از واقعیت توسط گردشگران ،تعریف میکنند (بینه و سانچز و سانچز[8]،2001)

 

  1. تصویر برند[9]:

[1] -attitude

[2] -benefit

[3] pike

[4] – Hailin Qu, Lisa Hyunjung Kim, Holly Hyunjung Kim

[5] – destination image

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] – kaii

[7] – Lawson & Baud Bovy

[8] – Bigné, Sánchez, M. & Sánchez, J.

[9] – brand image

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد