عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

نظریه گراف[1]

به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم ریاضی، درقرن هفدهم میلادی توسط لئونارد اویلر[2] معرفی گردید.

نظریهٔ گراف ابزار بسیار مناسبی برای پژوهش در زمینه‌ های گوناگون مانند نظریه کدگذاری، پژوهش در عملیات، آمار، شبکه های الکتریکی، علوم رایانه، شیمی، زیست شناسی، علوم اجتماعی و سایر زمینه‌ها گردیده می باشد]16[.

2-3-1-تعاریف گراف

یک گراف، مجموعه ای از زوج های مرتب شاخه ها وگره هاست که به صورت زیر تعریف می گردد :

G ≡ (V,E)  که در آن V به معنی گره و E به معنی شاخه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع گراف یک مدل دیاگرامی از سیستم می باشد]16[.

2-3-2-درخت پوشای کمینه

درخت پوشا یک زیرگراف ازG  و شامل تمام گره های آن می باشد.

دریک گراف وزن دار، درختی که دارای مجموع حداقل وزن شاخه ها باشد، درخت پوشای کمینه[3] نام دارد]16[.

ویژگی های درخت پوشای کمینه

  • کمینه کردن مجموع وزن شاخه ها
  • تولید گرافی شعاعی بدون وجود مسیر بسته

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word