متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

مشارکت مدنی

ترتیبات قراردادی برای انجام فعالیت مشترکی می باشد که بدون تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت) انجام می شود و منافع سرمایه گذاری و نحوه انتفاع هریک از طرفین مشارکت، به ترتیبی که در قرارداد مقرر گردیده قابل برداشت می باشد. مشارکت مدنی شامل کلیه اشکال دیگر کسب و کار می باشد که در آن سرمایه گذار خارجی بدون تشکیل شرکت، در منافع حاصل از سرمایه گذاری ذی نفع می گردد. معمولاً سوابق مالی مربوط به مشارکت در دفاتر یکی از طرفین ثبت و ضبط می گردد (رمضانی، 1387).

ب ـ1 قرارداد لیسانس[1]

در یک قرارداد لیسانس، مجوزدهنده بعضی از دارائی های اختصاصی خود مانند حق تولید یک محصول یا بهره گیری از پتنت یا فرآیندهای خاص و یا بهره برداری از علامت تجاری، را در اختیار مجوزگیرنده قرار می دهد و پیش روی لیسانس گیرنده برای جبران امتیازات اخذ شده، حق الامتیاز پرداخت می کند. لازم به تبیین می باشد که بر اساس این نوع قراردادها مالکیت دارائی های اعطا شده در اختیار لیسانس دهنده باقی می ماند. این روش کمک می کند تا لیسانس دهنده از تعرفه های بالای صادراتی خلاص شده و از هزینه ها و تعهد ناشی از سرمایه گذاری اجتناب کند. البته بسیار ضروری می باشد که در این روش لیسانس دهنده از قابلیت اداره ی خطط تولید و بازاریابی محصولات توسط لیسانس گیرنده اطمینان حاصل نماید. به دلیل ماهیت پیچیده این قراردادها، شرکت ها قبل از انعقاد قرارداد بایستی مبانی قانونی حفاظت و طرفداری از این نوع قراردادها را مورد توجه قرار دهند. زیرا که در این قراردادها ممکن می باشد مشکلاتی مانند ارزیابی ارزش، منع انتشار اطلاعات در ارتباط با بازاریابی، ملموس نبودن محصول و … به وجود آید. به گونه اختصار  در قراردادهای لیسانس، نیازی به ایجاد یک سازمان مستقل وجود ندارد، بلکه در این قراردادها، لیسانس دهنده حقوق خاصی را به لیسانس گیرنده در یک کشور دیگر برای بهره گیری از این حقوق در یک زمینه خاص اعطا می کند. روش لیسانس، بسیار مورد علاقه ی دولت های خارجی می باشد زیرا که این روش به علاوه که  تکنولوژی جدید را برایشان فراهم می آورد، به آموزش و کسب مهارت نیروی کار محلی کمک می کند. لیسانس گیرنده اغلب در پایان مدت قرارداد، تصمیم به شروع کسب و کار برای خود کرده و به عنوان یک رقیب احتمالی برای لیسانس دهنده قد علم می کند (بکلاند و سوکی، 2005).

[1] License

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد