تکه هایی از این پایان نامه :

شبیه سازی سلول بهبود یافته

حال به مطالعه سلول بهبود یافته ارائه شده خواهیم پرداخت که در آن عناصری که داده را ذخیره می کنند و عناصری که داده را می خوانند از هم جدا شده اند و علاوه براین در این سلول تعداد ترانزیستورها کاهش یافته و در مواردی که پیش از این ذکر گردید مطالعه گردید در این قسمت هدف شبیه سازی و نظاره شرایط کاری این سلول می باشد و این شبیه سازی را در زمان شروع به کار و زمان 2.5 میکرو ثانیه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه نتایج شبیه سازی سلول بهبود یافته در لحظه شروع به کار مدار،در این شبیه سازی مشخصات مربوط به پالس های اعمال شده و ابعاد ترانزیستورها دارای همان مقادیر قبلی می باشند.

مصرف توان کلی منبع تغذیه در این فرایند شبیه سازی مقدار 212.2 پیکووات می باشد که این توان توسط منبع تغذیه به صورت کلی در مدار مصرف شده می باشد.

پس از مقادیر ارائه شده در جداول قبلی به مطالعه ومشاهده نتایج و شکل های موج های خروجی مدار سلول بهبود یافته خواهیم پرداخت. در ادامه به مطالعه مدار نهایی ارائه شده که در آن هدف اصلی کاهش جریان نشتی در سلول و در نتیجه آن توان مصرفی در سلول که ناشی از جریان نشتی کاهش یافته بهبود می یابد در شکل هایی که بعد از این ارائه می گردد خروجی های مدار با در نظر داشتن ورودی های که پیش از این ارائه شده می باشد خروجی در نتیجه پالس های ورودی اعمال شده به مدار خروجی هایی که نتیجه شامل موارد خواندن و نوشتن و ذخیره داده در سلول می باشد نظاره می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word