متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران

1 روش نمونه‏گیری و تخمین حجم جامعه

جامعه آماری پژوهش حاضر، بازدیدکنندگان موزه ملی ایران می‏باشد. در این پژوهش برای برآورد اندازه نمونه از فرمول کوکران بهره گیری می گردد. دلیل بهره گیری از این فرمول این می باشد که اندازه جامعه آماری در اینجا نامشخص و بزرگ می باشد و در این مواقع از فرمول کوکران برای برآورد اندازه نمونه بهره گیری می گردد (در بیشتر تحقیقات پیمایشی از این فرمول برای برآورد تعداد نمونه بهره گیری می گردد). حجم نمونه مورد نیاز این پژوهش عبارت می باشد از 385.

 

10-1 روش‏های گردآوری داده‏ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن

در این پژوهش جهت گردآوری داده‏ها آغاز از طریق مطالعه کتابخانه‏ای ادبیات پیشین پژوهش تدوین شده و سپس با بهره گیری از پرسشنامه داده‏های مورد نیاز جمع آوری شده می باشد.

11-1 چارچوب کلان نظری پژوهش

در زمینه ارزیابی رضایتمندی مصرف‏کنندگان خدمات، مدل‏های متعددی ارائه شده می باشد که به بعضی از آنها تصریح می‏کنیم:

1-11-1 مدل انتظارات/برداشت[1]

براساس این مدل که آقای اولیور آن را توسعه داد، مصرف کنندگان قبل از خرید یک محصول انتظارات خود را توسعه می‏دهند. در نهایت، مصرف‏کنندگان عملکرد واقعی را با انتظارات خود مقایسه می‏کنند. اگر عملکرد واقعی بهتر از انتظارات آنها باشد این امر موجب برداشت مثبت و رضایت زیاد مصرف کننده و علاقه‏مندی به خرید مجدد محصول می باشد. اگر عملکرد واقعی بدتر از انتظارات باشد این امر موجب برداشت بد می‏گردد که به معنی نارضایتی مصرف کننده می باشد و احتمالا در آینده به دنبال محصول جایگزینی برای خرید بعدی خود خواهد بود.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-11-1 مدل سروکوال[2]

مدلی برای اندازه گیری کیفیت خدمات که یکی از جنبه‏های رضایت مشتری می باشد، هست. این مدل سروکوال نام دارد. سروکوال اولین بار در دهه 80 میلادی به وجود آمد. دو دهه بهره گیری، ارزیابی و اصلاح نشان داد که این ابزار، ابزاری مناسب و قوی برای سنجش کیفیت خدمات دریافتی می باشد (زیتامل[3] و همکاران،1387). این مدل، مدل مشهوری در حوزه دانشگاهی می باشد. توسط این مدل می‏توان انتظارات مشتریان و دریافت آنها از عملکرد واقعی را با هم مقایسه نمود. این مقیاس برای بخش خدمات توسعه پیدا نمود. این مدل دارای پنج بعد یا فاکتور می باشد که عبارتند از:

[1].  expectation-disconfirmation

[2] . SERVQUAL:Service Quality

[3] . Zeithaml

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  

  1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها کدام‏ها هستند؟
  2. اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها چگونه می باشد؟

 

پرسش‏های فرعی

  1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد عناصر ملموس کدام‏ها هستند؟
  2. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قابلیت اعتماد کدام‏ها هستند؟
  3. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد مسئولیت پذیری کدام‏ها هستند؟
  4. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد اطمینان کدام‏ها هستند؟
  5. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد همدلی کدام‏ها هستند؟
  6. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قیمت کدام‏‏ها هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران  با فرمت ورد