عنوان کامل پایان نامه :تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌.1‌                 میکروتوربین‌ها

میکروتوربین ها، توربین های گازی کوچکی هستند که سوخت مایع یا گاز را می سوزانند تا یک جریان گاز پر انرژی را جهت چرخاندن شفت ژنراتور الکتریکی در سرعت بالا ( در دور چندین ده هزار دور در دقیقه) تولید نمایند.

میکروتوربین ها معمولا دارای یک بخش بهبود ساز می باشند. بهبود سازی باعث افزایش راندمان میکروتوربین می گردد. در میکروتوربین‌های معمولی هوای ورودی در یک کمپرسور شعاعی (گریز از مرکز ) فشرده می گردد.

سپس این هوای فشرده در بخش بهبود ساز و با بهره گیری از گرمای گاز خروجی توربین کمی گرم  می گردد. هوای گرم شده در بخش بهبود ساز به محفظه احتراق می رود و در آنجا با سوخت در هم شده و این مخلوط سوزانده می گردد. در واقع در محفظه احتراق هوا با گاز مخلوط می گردد و احتراق این مخلوط باعث ایجاد گاز گرمی می گردد که این گاز از دهانه توربین می گذرد و انرژی حرارتی گاز گرم را به انرژی مکانیکی چرخشی توربین تبدیل می کند. توربین، کمپرسور و ژنراتور را می چرخاند و انرژی مکانیکی در ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد. میکروتوربین ها سیستم های نسبتا ساده ای هستند،که معمولا تنها دارای یک جزء متحرک می‌باشند[39].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word