تکه هایی از این پایان نامه :

نگهداری داده در سلول

همانطور که در شکل 2-5 نظاره می کنیم پس از ورود داده به سلول پایه 6 ترانزیستوری،    ترانزیستوری­های دستیابی در آغاز برای ورود داده به سلول از خط داده روشن شده وپس از مدت کوتاهی که داده در سلول قرار گرفت در حالت خاموشی ضعیف قرار می گیرد و سپس این داده که از خط داده در سلول ذ خیره شده بوده به عنوان یک ورودی 1 به ورودی معکوس کننده 3 و 4 اعمال شده وسبب روشن شدن ترانزیستور 4 و خاموش شدن ترانزیستور 5 می­گردد با روشن شدن ترانزیستور 4 گره STB به زمین وصل شده و ولتاژ آن صفر شده و زمین می گردد با در نظر داشتن این نکته گره STB به عنوان ورودی   معکوس­کننده ترانزیستورهای 2 و 3 می­باشد دراین وضعیت به عنوان ورودی 0 به این معکوس­کننده اعمال می­گردد و سبب می­گردد که ترانزیستور 3 روشن شده و ترانزیستور 2 خاموش می گردد در نتیجه مسیری از منبع تغذیه به گره ST  مستقر می­گردد در نتیجه ولتاژ بالا که معادل 1 منطقی برای سلول می­باشد به این گره اعمال می­گردد در نتیجه 1 در همان گره تقویت شده واین 1 مجددا به ورودی معکوس کننده اول اعمال می­گردد در نتیجه یک فیدبک مثبت دراین مسیر مستقر می­گردد که تا زمانی که بایاس ترانزیستورهای معکوس کننده مستقر باشد این فیدبک مستقر شده و در نتیجه داده در سلول ذخیره می­ماند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word