شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

– مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه‌های توزیع

در مطالعه ای، بهینه سازی فیدرها با هدف کمینه سازی هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های تعمیرات و نگهداری فیدرها صورت گرفته می باشد. روش مورد بهره گیری درحل مسئله، از نحوه جستجوی غذا توسط باکتری E- Coli با چهارمرحله اصلی شیمی آرائی[1]، تولید[2]، بازتولید[3] و حذف – پراکندگی[4] الهام گرفته می باشد. جستجوی غذا براساس تابع علامت دهی سلول به سلول و اندازه ماده غذائی می باشد.

برای جلوگیری از به دام افتادن درکمینه محلی، از مرحله بازتولید عبورکرده و برای حفظ شعاعیت شبکه از مرحله حذف – پراکندگی گذر می کند. این روش، در مقایسه با روشهای GA و ACS و SA دارای تعداد پارامترهای اولیه کمتری جهت تنظیم بوده و نیز حل مسئله به تعداد تکرار کمتری نیاز دارد[1].

 درمطالعه ای دیگر، بهینه سازی فیدرها با هدف کمینه سازی هزینه های قطع برق، هزینه های تلفات توان و هزینه های سرمایه گذاری و تعمیرات و نگهداری صورت پذیرفته می باشد. روش مورد بهره گیری در حل مسئله، روش شبیه سازی حرارتی[5]، بوده که ازفرایند گداخت و تبرید فلزات الهام گرفته می باشد. در این روش نقاط نزدیک نقطه داده شده، در فضای جستجو مطالعه می گردد. پیاده سازی SA به سه عامل نقطه شروع و مولد حرکت و برنامه تبرید بستگی دارد. قابلیت انعطاف درکوچک گرفتن طول گامهای تصادفی در الگوریتمSA  مانع از بروز هرگونه ناپایداری و ناهمگرایی می گردد. علاوه بر آن توانایی SA در خروج از بهینه‌های محلی و همگرایی به سوی بهینه‌ی سراسری از جنبه‌ نظری و در کاربردهای عملی به اثبات رسیده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word