عنوان کامل پایان نامه : کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی حاشیه نویز ایستای خواندن و جریان سلول

حاشیه نویز ایستای خواندن مشخص کننده پایداری و ماندگاری داده ذخیره شده در سلول در هنگام انجام عملیات خواندن و جریان سلول معرف جریان گذرنده از ترانزیستورهای دستیابی سلول در زمان انجام عملیات خواندن و نوشتن می­باشد (Takeda et al 2006, 113-121). ارتباط میان جریان سلول و سرعت خواندن و نوشتن در سلول یک ارتباط مستقیم می­باشد به این شکل که هرچه جریان سلول بیشتر باشد سرعت خواندن و نوشتن نیز بیشتر می باشد. در شکل 2-6 می­توانیم مسیر جریان سلول را نظاره کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حاشیه نویز ایستای خواندن همانطور که پیش از این ذکر گردید به عنوان مشخص کننده پایداری و ثبات داده ذخیره شده در سلول می­باشد به این گونه که هر چه حاشیه نویز ایستای خواندن بزرگتر گردد احتمال خراب شدن داده ذخیره شده در سلول کمتر می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word