تکه هایی از این پایان نامه :

– الگوریتم دایسترا

الگوریتم دایسترا از الگوریتم های متداول دیگری در نظریه گراف می باشد که اولین بار توسط دانشمند هلندی بنام دایسترا معرفی گردید]16[.

 

مراحل الگوریتم دایسترا به صورت ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • انتخاب راس مبدا دلخواه و درنظر گرفتن برچسب صفر برای آن
  • زدن برچسب به راس های مجاور راس مبداء با اضافه کردن وزن یال ها به برچسب راس مبداء
  • ادامه این مراحل تا جائی که به راس مقصد موردنظر برسیم.

الگوریتم دایسترا شباهت زیادی به الگوریتم پریم دارد به این شکل که از راس مبداء شروع و در هر دو الگوریتم از برچسب زنی بهره گیری می گردد. تفاوت دو الگوریتم مذکور در این می باشد که بر خلاف الگوریتم پریم که در نهایت همه راس های گراف را در بر می گیرد، درخت حاصل از الگوریتم دایسترا فقط به کمینه ترین مقدار رسیده و تمامی راس های گراف اولیه را در بر نمی گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word