تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌.1‌                 پیلهای سوختی

پیل های سوختی یکی از فناوری‌های تبدیل انرژی شیمیایی سوختهای فسیلی به برق می‌باشند که به عنوان محصولات جانبی آب و گرما تولید می کنند. یک نیروگاه پیل سوختی در حقیقت یک سلول الکتروشیمیایی می باشد که به گونه مداوم انرژی شیمیایی یک سوخت ( و یک اکسیدکننده) را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. تفاوت اصلی یک پیل سوختی با یک باطری این می باشد که باطریها پس از تامین انرژی، نیاز به شارژ مجدد دارند، اما پیل سوختی با تامین مواد اولیه آن، می تواند به گونه متداوم انرژی تولید نماید[37].

پیل های سوختی به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

  • دما بالا
  • دما پایین

پیلهای دما بالا گرمای اضافی با درجه حرارت بالا تولید می کنند که می تواند در فرایند تولید همزمان بهره گیری شوند. پیل های بالا دارای عملکرد ساده و راندمان بالا هستند و اندازه انرژی تولید آنها با افزایش دما افزایش می یابد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word