متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

روش های غیر مشارکتی

روش های غیر مشارکتی نقطه مقابل روش های مشارکتی هستند، که در آنها شرکت بین المللی به مقصود انجام فعالیت در یک کشور هدف، به فکر اتحاد با شرکت های دیگر بر نمی آید. در این حالت، شرکت خارجی به مقصود انجام فعالیت در کشور هدف، یا مبادرت به تشکیل یک شرکت فرعی با مالکیت کامل می کند و یا با کسب سهام یا اموال یک شرکت محلی، کنترل آن شرکت را بدست می گیرد.

الف ـ 2ـ1 اکتساب[1] (تملک)

تملک، عبارت می باشد از بدست آوردن کنترل یک شرکت به وسیله کسب سهام یا اموال آن شرکت. به بیانی دیگر، تملک، خرید سهام یک شرکت موجود با یک مبلغ مشخصی برای به دست آوردن آن می باشد. اصولاً شرکت تملک شده استقلال اقتصادی و آزادی تصمیم گیری خود را از دست می دهد. سرمایه گذار خارجی از طریق تملک، از توانایی های فناوری، رهبری بازار، منابع انسانی، نام تجاری، و دانش فنی شرکت تملک شده بهره مند می گردد. سرمایه گذار، کل دانش عمومی اقتصاد محلی و توانایی های صنعت خاص یک شرکت را خریداری می کند. این روش، نسبت به بسیاری از روش های سرمایه گذاری خارجی، سریع تر انجام می گردد، زیرا سرمایه گذار متکی به سازمان با تجربه و عملیاتی می باشد. خریدن یک شرکت موجود یا خط تولید، ریسک نسبتاً کمتری دارد. زیرا توسعه به اندازه زیادی صورت گرفته و احتمالاً زیرساخت های تجاری مناسب فراهم شده می باشد. بنابر این زمان ورود به بازار در این روش نسبت به ایجاد یک شرکت جدید کوتاه تر می باشد (مگانتز[2]، 2002).

الف ـ 2ـ2 تأسیس شرکت فرعی با مالکیت 100٪ خارجی ( تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل[3])

در روش تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل، یک شرکت یعنی شرکت مادر تمام سهام یک شرکت دیگر (شرکت فرعی) را در اختیار دارد. و به همین دلیل نیز کنترل شرکت فرعی تحت نظر شرکت مادر می باشد. به بیانی دیگر، در این شکل از سرمایه گذاری، شرکت های چندملیتی در کشورهای دیگر، یک شرکت وابسته به خود تشکیل می دهند. در این حالت، شرکت فرعی تنها با اجازه ی شرکت مادر می تواند به فعالیت های خود ادامه دهد. در غالب مواقع شرکت مادر کنترل عملیات و مدیریت شرکت فرعی را به عهده دارد. تأسیس شرکت فرعی برای شرکت مادر غالباً با هدف کاهش هزینه های مربوط به مالیات و تعرفه های کمرگی انجام می شود. سرمایه گذاری از این طریق روندی کند، پرهزینه و دیربازده دارد، اما مزیت اصلی این روش مدیریت ریسک می باشد (جمالی و همکاران، 1389).

[1] Acquisition

[2] Megantz

[3] Wholly_owned subsidiaries

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد