متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه های سرمایه ای

از آن جایی که برای انجام بعضی از طرح ها در صنعت بالگرد، هزینه های سرمایه ای زیادی (اعم از نقدی و غیرنقدی) مورد نیاز می باشد و تأمین این سرمایه از طریق منابع داخلی بسیار کم می باشد، لذا منابع مالی خارجی می توانند ما را در اتمام هرچه سریعتر این طرح ها یاری نمایند. یکی از مهمترین نکته ها در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، سرمایه ای می باشد که شرکت های سرمایه گذار برای به اجرا در آوردن آن قرارداد بایستی تأمین کنند. هزینه های اتمام پروژه های سرمایه گذاری بایستی بطور دقیق و صحیح برآورده شوند؛ زیرا که شرکت های خارجی به دلیل منافع مشخصی مایلند سرمایه کمتری را لحاظ نمایند، که در این حالت معمولاً پیشرفت عملیات به کندی انجام می شود. معلوم بودن و همچنین بالا و پایین بودن این هزینه ها بر روی انتخاب نوع روش سرمایه گذاری از جانب کارفرما یا میزبان سرمایه تأثیر می گذارد. عوامل مؤثر بر اندازه هزینه های سرمایه ای عبارتند از : پیچیدگی فنی پروژه، حجم پروژه، نرخ بهره تسهیلات مالی، نرخ مالیات دریافتی از پیمانکار خارجی، ریسک های مختلف پروژه و …

3ـ توجیه اقتصادی پروژه (نرخ و مدت زمان بازگشت سرمایه)

توجیه اقتصادی پروژه توسط دو شاخص نرخ بازگشت سرمایه و مدت زمان بازگشت سرمایه برآورد می گردد. نرخ بازگشت سرمایه، اندازه سودی می باشد که نصیب کشور (یا شرکت) سرمایه پذیر می گردد. هر چه اندازه سود اقتصادی روش سرمایه گذاری بالاتر باشد، کشور میزبان تمایل بیشتری به انتخاب آن روش سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت. اهمیت مدت زمان بازگشت سرمایه برای سرمایه پذیر هم می تواند از این جهت باشد که در بعضی روش های سرمایه گذاری ممکن می باشد سرمایه گذار پیش از رسیدن زمان بازدهی سرمایه گذاری بتواند از ریسک های موجود شانه خالی کند.

4ـ حفظ و نگهداری از سرمایه های فیزیکی (زمین، ساختمان، تجهیزات موجود و …)

اهمیت حفظ و نگهداری از سرمایه های فیزیکی مانند زمین، تجهیزات موجود، ساختمان و … برای کشور سرمایه پذیر می تواند از این باب باشد که پس از اتمام پروژه سرمایه گذاری، قابلیت بهره گیری از این سرمایه های فیزیکی برای او مقدور می باشد و توانایی بهره گیری از آن را دارا می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد