سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

– تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش:

 

1.تصویر مقصد[1]:

کرامپتون تصویر مقصد را مجموعه ای از عقاید، نظرات و ادراکی که یک شخص از یک مقصد دارد ،میداند (کرامپتون،1979). کایی آن را به عنوان ادراکاتی درمورد ی مکانی مشخص همان گونه که در اذهان گردشگران تداعی میشود میداند. و هسته ی اصلی برندسازی مقصد  را ساختن تصویر مثبتی از مقصد که آن  را به وسیله ی عناصر آمیخته ی برند میشناساند و متفاوت می ‌کند، میداند (کایی[2] ،2003:723). لاسن و باود بووی مفهوم تصویر مقصد را به عنوان تجلیی از تمام دانش عینی، قضاوت ها ،تصورات و تفکرات احساسی یک فرد یا گروهی از افراد درمورد ی مقصدی خاص ، تعریف میکنند (لاسن و باود بووی[3]،1977). این در حالیست که بینه و سانچز و سانچز ، تصویر مقصد را به عنوان  تفسیری ذهنی از واقعیت توسط گردشگران ،تعریف میکنند (بینه و سانچز و سانچز[4]،2001)

 

  1. تصویر برند[5]:

مجموعه ای از ادراکات درمورد ی برند ، مانند تداعی های معنایی که در ذهن مشتریان هست (کلر[6]،1993:3) .میتچل نیز بر این عقیده می باشد که تصویر برند ، تمام آن چیزی می باشد که مصرف کنندگان با دیدن یک برند خاص در ذهن خود تداعی میکنند (میتچل[7]،1982:46). ادراکات عقلی و احساسی که مصرف کنندگان در مقایسه با برند های دیگر پیدا میکنند، نیز تعریفی می باشد که کلر از این مفهوم دارد (کلر،2003). میناگان تصویر برند را عملکرد فرد در تفسیر تصویری خاص میداند و بر این عقیده می باشد که این امر مطالعات حوزه ی برند را سخت تر می ‌کند( مینیقان[8]، 1995) .عده ای نیز بر این عقیده هستند آنگاه که تفاوت بین مقاصد کم می باشد، این تصویر برند می باشد که در 35 تا 65 درصد مواقع تفاوت ادراکی ایجاد می ‌کند ( هوسنی[9] و دیگران ،2007؛ پالمبو و هربیگ ،2000).

 

  1. تداعی برند[10]:

مقدار تداعی که یک برند خاص از صفات و ویژگی های یک گروه کلی از یک محصول یا خدمت به ذهن می آورد.مثل درخواست پمپرس وقتیکه فرد پوشک یکبار مصرف کودک میخواهد.

از آنجا که بنا به محصولات متفاوت تداعی برند نیز متفاوت خواهد بود ، تداعی برند مقصد نیز دارای ماهیتی چند بعدی می باشد، و همچنین به دلیل اینکه به اندازه معروفیت و اشتهار تصویر برند نیز بستگی پیدا می ‌کند(لو و لامب، 2000 ؛ کیرمانی[11] و دیگران ، 1999). تداعی برندی که در ذهن شکل میگیرد درمورد ی یک محصول به پردازش اطلاعات در ذهن مشتری کمک می ‌کند از این رو یک تداعی برند هرچیزی می باشد که مرتبط میشود در ذهن به یک برند (آکر [12]1991:109). برای مقاصد تداعی ترکیبی می باشد از ویژگی های کارکردی و احساسی، از چیزی که عده ای از آن به عنوان معیار کلیدی خرید، یاد میکنند.

[1] – destination image

[2] – kaii

[3] – Lawson & Baud Bovy

[4] – Bigné, Sánchez, M. & Sánchez, J.

[5] – brand image

[6] – keller

[7] – Mitchell

[8] – Meenaghan

[9] – Hosany

[10] – brand association

[11] – Kirmani

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[12] – Aaker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد