سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

اجزای عملکردی[1] و روانشناختی[2] مارتینیو

در ارزیابی محتوای معانی تصویر در جدول شماره 4-2 ، بایستی گفته گردد که مارتینیو[3] ( 1958) بین اجزای عملکردی و روانشناختی تصویر تفاوت قائل شده می باشد ،آنگاه که نهادی مثل یک فروشگاه  خورده فروشی را در نظر میگیرد. مشخصه های عملکردی به عنوان چیزهایی که مستقیما قابل دیدن یا سنجش هستند تعریف میشوند ( مثل قیمت ها و شکلو شمایل فروشگاه) در حالیکه مشخصه های روانشناختی را نمیتوان مستقیما سنجش نمود ( فضای دوستانه ،جو مناسب).در این مقاله که عنوان آن ” شخصیت فروشگاه خرده فروشی”  می باشد، مارتینیو بر این نکته تاکید می ‌کند که هر دوی این اجزا نقشی اساسی در تعیین تصویر یک فروشگاه بازی میکنند.

در حالیکه میتوان در مورد مزایای سنجش ادراکات کلی پیش روی صفات خاص یا مشخصه های عملکردی پیش روی مشخصه های روانشناختی بحث نمود ، مطالعه امکان یک نوع مفهوم سازی که بتواند تمام این اجزای تصویر را در بر بگیرد نیز شایسته به نظر می آید. از این حیث، تصویر میتواند از ادارکات صفات خاص و ویژگی های محصول تشکیل شده باشد در عین حالیکه به همان نحو میتواند از مجموع ادراکات کلی ( که هم استدلالی هستند و هم پردازش تصویر را در بر دارند) تشکیل گردد. تعریفی که هردوی این اجزای تصویر را در بر بگیرد در کلام دیچر[4] ( 1985) منعکس شده می باشد: یک تصویر تنها ویژگی های منحصر به فرد یا کیفیت نیست بلکه ادراکات کلی نیز که ماهیت و وجودی خاص در اذهان ایجاد می ‌کند نیز میباشد. با این حال همه ی انواع تصویر های گفته شده میتوانند بر اساس مشخصه های روانشناختی یا عملکردی محصول باشند.

یک مفهوم سازی مناسب از تصویر که شامل همه ی این اجزا گردد در شکل 1-2 موجود میباشد که سنجش تصویر یک فروشگاه خورده فروشی را به عنوان مثال در خود گنجانده می باشد. همان گونه که در شکل مشخص می باشد ،سنجش تصویر میتواند شامل روش هایی برای اندازه گیری ادراکات خاص از نوع ویژگی های عملکردی (مثل سطح قیمت ها، تعداد جاهای پارکینگ) گردد همان گونه که میتواند ویژگی های روانشناختی را پوشش دهد ( رفتار دوستانه ی کارکنان، سهولت تعویض محصولات). بعلاوه ادراکات کلی بیشتری نیاز می باشد که سنجیده شوند. تصویر عملکردی کلی بر اساس مشخصه های قابل اندازه گیری و فیزیکی میباشد ، مثل یک تصویر ذهنی از ورودی و منظره ی جلوی فروشگاه و نمای آن.

تصویر کل نگر روانشناختی مرتبط میشود با احساسات که درمورد ی ادراکات کلی از حالو هوا و جَو آن فروشگاه به وجود می آید. در حالیکه در شکل 1-2 به نظر میرسد که مفهوم تصویر را به 4 جزء مختلف تقسیم می ‌کند ،این موضوع نیز بایستی مورد توجه واقع گردد که همپوشانی واضحی بین این 4 بخش هست. به بیانی دیگر ادارکات کلی بر اساس ترکیبات و تعاملات بین صفات و ویژگی ها میباشند و پیش روی صفات و ویژگی های خاص ممکن می باشد تحت تاثیرات احساسات کلی نگر قرار گیرند. گذشته از این ، مرز جدا کننده ی مشخصه های عملکردی و روانشناختی واضح نیست. به عنوان مثال بهداشت یک فروشگاه آیا یک صفت عملکردی می باشد یا روانشناختی؟ با این حال جهت تمرکز بر مفهوم سازی اجزای تصویر هریک از آن ها در شکل زیر ارائه شده اند.

 

[1] – funct ional

[2] – psychological

[3] – Martineau

[4] – Dichter

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد