شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

ریزشبکه‌ها و تاثیرات آن در کیفیت توان

     اکثر بارهای الکتریکی در معرض خطاهای گذرا، افت ولتاژها، هارمونیک‌ها، قطعی‌های لحظه‌ای و غیره قرار دارند که به آنها بارهای حساس به کیفیت توان گفته می گردد. پس کیفیت توان و قابلیت اطمینان از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشند. کیفیت توان مفهوم جدیدی می باشد که اخیراً مورد توجه قرار گرفته می باشد. در گذشته افت ولتاژ برای یک و یا دو سیکل پیوسته نادیده گرفته می‌گردید در حالی که امروزه این امر منجر به قطع شبکه خواهد گردید. به گونه مشابه خطاهای گذرا، هارمونیک‌ها و عدم تعادل فازها نیز در شمار مطالعات کیفیت توان قرار گرفته‌اند. اگر چه معضلات کیفیت توان تأثیرات اقتصادی شدیدی بر فرآیندهای صنعتی دارند، اما با در نظر داشتن کاربردهای صنعتی مختلف و تنوع در اندازه‌گیری‌های کیفیت توان محاسبه دقیق هزینه‌های ناشی از این معضلات بسیار دشوار می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word