تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات انجام شده در تشخیص پایداری گذرا

تشخیص سریع، دقیق و آنلاین ناپایداری برای انجام بعضی اعمال کنترل اضطراری ضروری می‌باشد. روشهای مرسوم در مقالات برای این کار عموما بهره گیری از اندازه‌گیرهای فازوری کلی و روشهای ابتکاری می باشد. در [40] یک روش دقیق برای تشخیص آنلاین از دست رفتن سنکرونیزم بر اساس اندازه‌گیریهای ولتاژ و جریان در خطوط ارایه شده می باشد. همچنین در [40] از تکنیک انرژی پتانسیل در خطوط بهره گیری کرده و شرایطی که باعث ناپایداری سیستم می شوند از تحلیل تابع انرژی بدست آورده می باشد. وقوع یک اغتشاش بزرگ در سیستم قدرت ممکن می باشد باعث خروج کنترل‌نشده ژنراتورها و خروجهای متوالی و نهایتا فروپاشی گردد. چندین روش کنترلی جداگانه هست که می‌تواند برای حفظ پایداری سیستم مورد بهره گیری قرار گیرد. بعضی از این اعمال کنترلی اضطراری مانند خروج ژنراتورها و جداسازی کنترل‌شده سیستم در زمانهای خیلی ضروری مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. از این رو یک روش سریع و دقیق تشخیص بین نوسانات پایدار و ناپایدار ضروری می‌باشد. مانند روشهای موجود برای این مورد می‌توان به بهره گیری از اندازه‌گیرهای فازوری گلوبال، روشهای ابتکاری، و روشهای هوشمندانه مانند درخت تصمیم‌گیری و بهره گیری از شبکه‌های عصبی را نام برد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word