تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2 نوشتن داده در سلول

در این حالت داده مورد نظر روی خط داده که در شکل 2-4 با نام Bite line  مشخص شده می باشد قرار  می­گیرد سپس ولتاژ خط فعال سازی ترانزیستورهای دستیابی که در شکل با نام Word line  مشخص شده می باشد در حد آستانه بالا برای فعال سازی و روشن کردن ترانزیستور های دستیابی قرار می گیرد با روشن شدن این ترانزیستورها داده از مسیر درین سورس به ورودی معکوس کننده که در شکل 2-4 با نام ST  مشخص شده می باشد وارد گردید و ولتاژ این گره را به مقدار مورد نظر تغییر میدهد که دو حالت مختلف در این وضعیت اتفاق می افتد که یا داده “0” منطقی، ولتاژ پایین و یا داده “1” منطقی ولتاژ بالا به این گره اعمال می­گردد که دوحالت را در ادامه تبیین خواهیم داد.

نوشتن داده “1” در سلول به این ترتیب می باشد که داد مورد نظر که ولتاژ بالا باشد روی خط داده قرار  می­گیرد سپس با فعال شدن خط فعال­سازی ترانزیستور 1 و 6 که در شکل 2-4 به عنوان ترانزیستورهای دستیابی مشخص شده­اند روشن شده و ولتاژ گره ST را بالا کشیده و داده 1 را در این گره قرار می­دهند سپس ترانزیستورهای دستیابی در حالت خاموشی ضعیف قرار گرفته و داده در گره ST  ذخیره می­گردد با وجود بایاس منبع تغذیه که برای ترانزیستورهای معکوس کننده هست داده از گره ST  که همان ورودی معکوس کننده ترانزیستورهای 4 و 5 می باشد وارد شده و سپس این داده که به عنوان ورودی “1” برای معکوس کننده 1 بوده در خروجی “0” را ایجاد می کند و این “0” مجدادا به عنوان ورودی به معکوس کننده ترانزیستورهای 2 و 3 اعمال می گردد و بدین ترتیب یک حلقه فیدبک مثبت از ورودی سلول که همان خروجی معکوس کننده اول می باشد به ورودی معکوس کننده دوم و از خروجی آن به ورودی معکوس اول کننده اول مستقر می گردد و این حلقه فیدبک مثبت بدین ترتیب تا زمانی که بایاس ترانزیستورها مستقر بماند در سلول باقی مانده و بدین ترتیب داده در سلول ذخیره می­ماند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word