متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

روش های مشارکتی

روش های مشارکتی که غالباً برای ورود به بازارهای بین المللی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته به کار می طریقه، حالت های ورودی هستند که در آن سرمایه گذار ملزم به تشکیل یک بنگاه اقتصادی مجزا و جدید با ماهیت حقوقی مستقل می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف ـ 1ـ1 سرمایه گذاری مشترک[1] (مشارکت حقوقی)

یک سرمایه گذاری مشترک بین المللی، اتحاد بین دو یا چند شرکت برای تبادل منابع، تسهیم ریسک و تقسیم سود می باشد که یک شرکت جدید را ایجاد کرده و توسط خود شرکا کنترل می گردد. در این نوع سرمایه گذاری هر کدام  از شرکا در شرکت تشکیل شده ی جدید، سهیم بوده و در اداره ی آن شریک می شوند. معمولاً در این نوع سرمایه گذاری، یکی از شرکا در کشور پذیرنده سرمایه گذاری قرار دارد.  این روش سرمایه گذاری فرصتی برای دستیابی سریعتر و کم هزینه تر به بازارهای خارجی را فراهم می کند. البته در صورت فقدان برنامه ریزی و استراتژی دقیق، این روش می تواند اثرات بد جبران ناپذیری را برای شرکت ها ایجاد کند (استوارت و مائون[2]، 2011).

موضوعات کلیدی در سرمایه گذاری مشترک عبارتند از: مالکیت، مدیریت و کنترل، مدت قرارداد، قیمت گذاری، انتقال تکنولوژی، قابلیت ها و منابع شرکت های محلی و تمایلات دولتی ( فالی[3]، 2008).

این مشارکت ها به علت های مختلفی زیرا ترکیب توانایی ها و مهارت های تکمیلی شرکت های مختلف، کنترل بیشتر روی عملیات، کسب منافع بیشتر برای سهام داران، آگاهی شرکای محلی و آشنایی آنها با محیط فرهنگی، قانونی، سیاسی، دسترسی به شبکه توزیع، ارتباط نزدیک با عرضه کنندگان مواد اولیه و مسؤلان دولتی و … شکل می گیرند (رضایی، 1391).  ممکن می باشد سازمان های سرمایه گذار, منابع ضروری برای ایجاد یا توسعه ی یک اثر در یک بازار خارجی را نداشته باشند و این علت بسیار پرنگ تر و مهم تر می گردد زمانی که رقبای موجود در کشور میزبان بزرگ و قدرتمند باشند. به همین جهت سرمایه گذاری مشترک منافع حاصل از تسهیم منابع را به دنبال خواهد داشت (بکلاند و سوکی[4]، 2005).

[1] Joint Venture

[2] Milton R. Stewart, and Ryan D. Maughn

[3] Foley

[4] Gunnar Backlund, and Subrina Suikki

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد