تکه هایی از این پایان نامه :

بکارگیری روشهای خوشه بندی در سیستم های قدرت

برای سیستم های قدرت با ابعاد وسیع که شامل هزاران باس می باشد مجموعه ای عظیم از داده ها می تواند تولید شده و در خوشه های مختلف دسته بندی شوند. بطور کلی باسهای سیستم قدرت طوری دسته بندی می شوند که آنهایی که دارای اتصالات قوی از نظر الکتریکی باشند در یک گروه قرار گیرند و این گروهها از طریق یک سری خطوط انتقال ضعیف به یکدیگر متصل می گردد. از نقطه نظر تئوری گراف این اتصالات ضعیف همان کاتست های مینیمال شبکه می باشد. این مینیمال کاتست ها در واقع مجموعه ای از حداقل اتصالات شبکه هستند که با قطع شدن آنها گراف شبکه به دو زیر گراف مجزا تبدیل می گردد. متاسفانه روشهای مبتنی بر نظریه گراف دارای دو نقطه ضعف اساسی می باشد. در این روش اطلاعات مربوط به پارامترهای خطوط انتقال و همچنین شرایط بارگیری آنها از دست می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word