عنوان کامل پایان نامه :تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌ سیستم ذخیره انرژی ابرخازن

یکی دیگر از روش‌های ذخیره مستقیم انرژی الکتریکی بهره گیری از ابرخازن‌ها می باشد. ابرخازن‌ها انرژی الکتریکی را در میدان الکتریکی خازن که بین هر الکترود و الکترولیت تشکیل می گردد، ذخیره می‌کنند. با پیشرفت تکنولوژی و کاربرد الکترولیت‌های با ثابت دی‌الکتریک بالا امکان افزایش ذخیره انرژی در ابرخازن‌ها میسر می گردد. ظرفیت و چگالی انرژی ابرخازن‌ها هزار برابر بزرگتر از خازن‌های الکترولیتی می باشد. در مقایسه با باتری‌ها، ابرخازن‌ها چگالی انرژی پایین‌تری دارند؛ اما ابرخازن‌ها می‌توانند دهها هزار بار شارژ و دشارژ شوند و نسبت به باتری‌ها نرخ شارژ و دشارژ بسیار سریع‌تری دارند. مهم‌ترین ایراد ابرخازن‌ها هزینه بالا و لزوم بهره گیری از مبدل DC به AC در آنهاست که این امر نیز خود به خود موجب کاهش بازده و افزایش هزینه می گردد. با پیشرفت بیشتر تکنولوژی ابرخازن‌ها، جایگزینی آنها به جای باتری‌ها یا کاربردهای کیفیت توان، تأمین بارهای پیک لحظه‌ای و گسترش کاربردهای ولتاژ بالا می‌باشد. امروزه بهره گیری همزمان از ابرخازن‌ها و باتری‌ها برای ذخیره انرژی الکتریکی مطرح گردیده می باشد؛ در این صورت سیکل‌های شارژ و دشارژ باتری کاهش یافته و طول عمر آن افزایش می‌یابد[48].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word