شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

بارزدایی در جزایر

2-8-1-تعریف حذف بار

بر اساس تعریف NERC‌، حذف بار عبارتست از فرایند حذف سنجیده (چه دستی و چه به صورت خودکار) از قبل تعیین‌شده تقاضای مصرف‌کننده از سیستم قدرت در پاسخ به شرایط غیر عادی برای حفظ یکپارچگی و حداقل‌سازی کل خروجهای مصرف‌کنندگان در طول حوادث شدیدی که باعث افت فرکانس در سیستم می گردد. بارزدایی تطبیقی برای حفظ امنیت تولید و سیستمهای انتقال به هم پیوسته مورد نیاز می باشد. چنین برنامه‌ای برای حداقل‌سازی خطر فروپاشی کل سیستم ضروری می باشد تا ادوات تولید و انتقال را از آسیب دیدن باز دارند که برای ارایه یک بازیابی سنجیده و کمک به افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت یکپارچه انجام می‌گیرد [93-92]. بارزدایی‌هایی که به دلیل افت فرکانس شبکه صورت می‌گیرد بایستی به نحوی کنترل شوند که تعادل تولید و مصرف را حفظ کنند تا امکان بازیابی سریع سرویس انرژی الکتریکی به مصرف‌کننده‌گانی که برق خود را از دست داده‌اند وجود داشته باشد و نیز هر جا که ضروری باشد اتصالات دوباره سیستم انتقال مستقر گردد. در روش ارایه شده در این مقاله شبکه قدرت به یک سری جزیره تقسیم می گردد. بعضی از این جزایر پربار و بعضی دیگر کم‌بار هستند. در حالت کلی در یک جزیره پربار، شرایط بهره برداری سخت‌تر می باشد. فرکانس سیستم می‌تواند به دلیل کمبود تولید افت کند. در صورتی که افت فرکانس از یک مقدار معین (حدود 5 درصد از مقدار نامی) کمتر باشد، سیستم حفاظتی ژنراتورها وارد اقدام شده و آن را از مدار خارج خواهد نمود. در این جزایر حتی کاهش بیشتر تولید و افت بیشتر فرکانس نیز ممکن می باشد روی دهد. در بدترین حالت چنین جزیره‌هایی ممکن می باشد از هم فرو بپاشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word