متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

اشتغال زایی

پتانسیل اشتغال زایی صنعت بالگردی، یکی از علت های مهم جذب سرمایه گذار خارجی می باشد. همانطور که واضح می باشد موارد زیادی می تواند بر سهم اشتغال زایی در صنعت تأثیر گذار باشد مانند اندازه پیچیدگی فنی  تکنولوژیکی محصول، اندازه سهم بازار شرکت ، تنوع ذائقه مشتریان، الزامات قانونی و … . می توان سهم اشتغال زایی در صنعت بالگرد را فاکتوری مهم برای تعیین روش سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفت.

6ـ ارتقاء توان نیروهای داخلی

کشور میزبان بایستی تصمیم بگیرد که تعهدات شریک خارجی جهت آموزش و ارتقاء توان کارکنان خارجی در جریان سرمایه گذاری چگونه خواهد بود. در اکثر موافقتنامه های خارجی، هم در کشور میزبان و هم در یک یا تعدادی از مکان های استقرار شرکت چندملیتی سرمایه گذار در خارج از کشور، آموزش کارکنان بومی پیش بینی می گردد.

 

7ـ ارتقاء فناوری

سرمایه گذاری خارجی نه تنها در اشکال مختلف زیرا خرید کالاهای سرمایه ای، امتیاز و لیسانس، کمک های فنی و مهندسی و … به انتقال دانش و مهارت های فنی روزآمد به کشور پذیرنده سرمایه می پردازد، بلکه می تواند در صورت توانمندی شرکای داخلی و نهادهای ذی ربط، از طریق بومی ساختن این دانش و مهارت ها، به نشر آن و ارتقاء مهارت های نیروی کار داخلی بیانجامد. سرمایه گذاری خارجی، شامل دو نوع تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری می باشد. تکنولوژی نرم افزاری از قبیل دانش فنی و مهارت های مدیریتی، امکان بهره گیری بهتر از تکنولوژی های سخت افزاری را در زمان بهره برداری فراهم می کند.

8ـ ریسک سرمایه گذاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع مختلفی از ریسک در ارتباط با یک پروژه سرمایه گذاری بین المللی هست. وجود انواع ریسک در کنار یکدیگر، محیط های ریسکی را ایجاد می کنند که بر اساس طبیعت رویدادهای مخاطره آمیز مرتبط از یکدیگر متمایز می شوند. به بیانی دیگر این محیط های ریسک بر اساس بخش اقتصاد یا صنعت و کشور مورد نظر متفاوتند. انواع ریسک سرمایه گذاری را می توان از عام به خاص تقسیم بندی نمود، از ریسک جهانی، صنعتی و کشوری تا ریسک بنگاه و پروژه . در ادامه چارچوبی جامع از انواع مختلف ریسک پیش روی یک بنگاه آورده شده می باشد (محبی، 1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد