عنوان کامل پایان نامه :تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌.1‌                 موتورهای پیستونی (رفت و برگشتی)

ژنراتورهای کوچک تولید برق که با سوخت فسیلی کار می کنند غالبا به وسیله موتورهای پیستونی که از سوختهای گازوئیل، بیوگاز یا گاز طبیعی بهره گیری می کنند، برق تولید می کنند.

در موتورهای پیستونی یک قطعه متحرک به نام پیستون هست که در یک محفظه بسته به نام سیلندر حرکت رفت و برگشتی دارد. عامل این حرکت یک گاز می باشد که در داخل خود سیلندر گرم می گردید و یا خارج از محفظه سیلندر گرم می گردد و پس از گرم شدن به داخل سیلندر فرستاده می گردد. این نوع گاز باعث حرکت پیستون می گردد. انرژی این حرکت بوسیله مولکولهای پر انرژی گاز داغ تامین می گردد.

ساختار کلی موتورهای پیستونی مشابه یکدیگر می باشد. لیکن بنا بر نحوه سوزاندن ماده سوختنی و یا نوع آن یکسری متعلقات آنها با یکدیگر فرق دارد. ساختمان کلی این موتورها متشکل می باشد از یک سیستم برای تغذیه و کار بوراسیون سوخت، یک سیستم به مقصود خنک کاری موتور، سیستم روغن کاری موتوری، سیستم تنظیم ورود و خروج گازها یا سیستم سوپاپها، سیستم مشتعل کننده و … می‌باشد. انواع موتورهای پیستونی به اختصار در ذیل آورده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word